سامانه ثبت نام متقاضیان مشمول وظیفه
سازمان تبلیغات اسلامی (دفتر مرکزی)
اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی
شماره تماس : 66403343-021